Afspraak maken spreekuur/herhaalmedicatie

Spreekuur op afspraak
Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. De assistente is te bereiken op 0546-632161, keuze 1.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00 en 10:00 uur voor een afspraak op de zelfde dag en tussen 08:00 - 17:00 uur voor afspraken op een andere dag. Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur. U wordt dan terug gebeld door de huisarts. Meestal is dit tussen 11.30-12.30 uur of na 16.00 uur. Het is ook zeker mogelijk dat er na 17.00 uur gebeld wordt.  

Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Recepten:                                                                                                                                                                         

U kunt recepten op de volgende manieren herhalen:

- Telefonisch via 0546-632161, kies vervolgens voor de toest 0. U kunt dan uw naam, geboortedatum en herhaalmedicatie inspreken.

- Via onze website, hiervoor moet u zich wel eenmalig registreren. Om u te registreren klikt u boven aan deze site op herhaalrecepten plus.

- Het lege doosje kunt u in de bus voor herhaalmedicatie doen, deze is te vinden in de praktijk tegenover de balie van de assistentes.