Aanvraagformulier medische gegevens


AANVRAAGFORMULIER INZAGE, AFSCHRIFT, CORRECTIE OF VERNIETIGING MEDISCHE GEGEVENS

 Wanneer u inzage in uw dossier wil, een afschrift nodig heeft of het noodzakelijk vindt dat er dingen aangepast worden in uw medisch dossier (dus los van contactgegevens), kunt u dit formulier invullen en inleveren bij de assistente. In de meeste gevallen zal de huisarts dit bekijken en u uitnodigen voor het spreekuur om dit te bespreken.