Medische keuringen

De KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen over de medische geschiktheid of ongeschiktheid van een eigen patiënt kan afgeven. Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijk arts. Meer uitleg hierover is in deze brief te vinden.

Rijbewijskeuring
Rijbewijskeuringen worden vanwege bovengenoemde voorschriften alleen verricht bij personen die niet bij de Huisartsenpraktijk Geesteren staan ingeschreven. Zij kunnen een afspraak maken bij de assistente.

Keuringen
Voor informatie met betrekking tot overige keuringen kan contact worden opgenomen met de assistente.