Praktijkondersteuners

 

In de praktijk zijn 3 praktijkondersteuners werkzaam. Zij zien onder andere patienten voor de 'APK's', ook wel cardiovasculair risico management genoemd. Hierbij worden er bloeddrukmetingen gedaan en door middel van bloedprikken en een aantal metingen een risico-inschatting gemaakt. Daarnaast controleren zij patienten met diabetes (suikerziekte), astma/ COPD en hypertensie (hoge bloeddruk). De praktijkondersteuners bespreken de bevindingen altijd met een huisarts, waarbij dan gezamenlijk een plan gemaakt wordt.

Tevens is er binnen de praktijk een praktijkondersteuner ouderen werkzaam. Haar taak is vooral preventief en helpen wanneer bij onze ouderen zorg niet loopt zoals dat medisch gezien wenselijk is. Waar de huisarts vroeger 'sociale visites' deed, wordt deze taak steeds meer overgenomen door de praktijkondersteuner. Ook zij bespreekt de bevindingen met de huisarts.